Deixando atrás os aspectos persoais das parellas que nos amosaron as súas distintas historias de amo