Reflectir as situacións familiares e conflitos que orbitan arredor dunha parella comprometida para r