Como adoita ser habitual en toda celebración, os detalles xa están previstos, ou case, porque a inc