O amor é tan caprichoso que pode xurdir onde menos se agarda, e iso que Laura e Samuel, os protagoni