Iria e Antonio coñecéronse en Ferrol xa de nenos. Tempo despois, cada un por separado, trasladáro...