Historias reais de amor que acaban en casamento.Os espectadores saberán como se coñeceron os protago