O programa visitará o cruceiro máis antigo de Galicia, a praza do Convento, a igrexa de Santo Ant...