A señora Carmen, de 82 anos, grava o seu primeiro disco en solitario