Imos ata Vigo coñecer O Lalín, un gaiteiro que aos seus 74 anos segue tocando e dando clases en tres agrupacións