Neste programa especial temos como protagonistas os seráns, esas xuntazas musicais que se facían ao rematar a xornada de traballo