Ó longo destos 35 anos ininterrumpidos, “A Roda” creou parte da iconografía musical galega a partir dun son que nos achega ás nosas raíces máis profundas, máis populares e máis nosas