Els estudiants catalans, la major part estudiants de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, fan un curs sobre la gran fauna africana, i per això es desplacen a Kènia, un país on la caça està prohibida des de l'any setanta-set i les reserves de fauna no estan tancades. Per això és fàcil trobar animals fins i tot fora de les zones protegides. El primer objectiu és la reserva privada de Mpala, situada gairebé al centre de Kènia, on tenen el primer contacte amb els grans mamífers. Aprenen a identificar gaseles, la metodologia per fer un cens de fauna, la posen en pràctica i estudien especialment les girafes i els elefants africans. Per això visiten l'orfenat del David Sheldrick Wildlife Trust, el centre on per primera vegada van sintetizar una llet artificial semblant a la llet d'elefant per poder criar els elefantons, que alleten amb biberó. La part cultural del viatge inclou una visita a l'escola de Mpala i una jornada amb els massais. Guia-professor: Iñaki Abella, zoòleg