Per facilitar que s'integrin a la societat, una aplicació guia persones amb discapacitat intel·lectual perquè es puguin moure sols per la ciutat.