Els ciutadans i els estudiosos de la demografia ja no hauran de repassar antics manuscrits. A Sant Feliu de Llobregat, programes informàtics dissenyats per fer lectura automàtica de textos han permès digitalitzar els arxius.