La Teresa sospita del canvi d'actitud de la Wang Xiaowei envers la Li Ran. En Yu Ziming mira d'aconseguir documents per tal d'amagar-ho tot.