En Yu Ziming descobreix que la veritable filla de Lin Bainian es la Li Ran. La Wang Xiaowei ha de fer tot el possible per evitar que es descobreixi.