"Retrats" rep la visita del catedràtic en Bioquímica i Biologia Molecular Andreu Palou, premi DuPont de la Ciència 2013, tota una eminència en seguretat alimentària, tant en l'àmbit estatal com europeu. Amb aquest investigador mallorquí es parlarà de la importància que té l'alimentació per a la nostra salut -Palou creu que els aliments són els responsables de més de la meitat de les malalties que patim- i es comentaran algunes de les aportacions científiques més rellevants d'aquest investigador en el camp de la nutrició. Andreu Palou ha centrat bona part dels seus estudis en l'obesitat -considerat el principal problema nutricional en els països desenvolupats- i ha descobert que la llet materna podria contribuir a prevenir aquesta malaltia. Al llarg de la conversa també es parla de l'esperança de vida dels europeus, que aviat podria arribar als 100 anys, i de les garanties del nostre sistema alimentari, que Palou considera que és un dels més segurs del món.