Emili Rey, cap de Premsa de CC OO de Catalunya, presenta aquest espai, avui dedicat a la crisi en el sector industrial de la moto.