Emili Rey, cap de Premsa de CC OO de Catalunya, presenta aquest espai, avui dedicat a les retallades en els serveis públics, com l'educatiu i el sanitari.