La solteria, que no necessàriament la soledat, és una opció vàlida i acceptada cada cop per més gent.