"El Mirall", la barrera d'energia que protegeix Telema, s'obre per deixar pas a un helicòpter. A dins hi du uns passatgers molt especials, que aterren a Telema amb intencions molt clares. Però no són les úniques visites que arriben a la plataforma.