Arran de la publicació del llibre de José María Lassalle "Liberales. Compromiso cívico con la virtud", el programa fa un recorregut pel pensament liberal. Com sorgeix aquest corrent de pensament i quina evolució ha seguit fins als nostres dies? Qui són els liberals del segle XXI? Quina visió tenen sobre el funcionament dels mercats? Quines solucions proposen per fer front a la crisi?