La nostra societat està envellint. Cal promoure l'autonomia de la gent gran perquè puguin participar activament en la societat. Però cada cop hi ha més avis sols, en el llindar de la pobresa, i necessiten suport social per viure amb dignitat.