La crisi econòmica arriba a tots els sectors de la societat. Per pal.liar aquesta situació, han nascut multitud d'iniciatives espontànies de ciutadans anònims que s'han organitzat per ajudar els seus veïns.