En la informació sobre els conflictes armats, els mitjans de comunicació poden caure fàcilment en paranys dels aparells de propaganda militar. És molt difícil en una guerra accedir a la veritat.