Amb la crisi la pobresa s'estén a Catalunya i els infants estan entre els més desprotegits. Les dades són alarmants: a Catalunya, un de cada quatre infants viu sota el llindar de la pobresa.