La Raquel i la Isabel han d'evitar, com sigui, que el Salvador trobi el Cesc a casa. La Mercè és operada a vida o mort.