Ha arribat el moment de resoldre el tema de la fonda. Avui es tanca d'una manera definitiva. Els Flaquer no saben com aturar els excessos econòmics de la Consol. La Marta farà un descobriment força desagradable del seu amic Narcís, el nou cambrer. En Martí s'enfronta amb en Claudi per la trampa parada, però en Claudi encara guarda més munició.