Comença el joc de pressions: la Sònia vol que l'Amat delati en Fèlix i en Balló, mentre en Balló vol evitar que en Fèlix faci mal a l'Amat. A can Riera, la Isona comet el primer error, però el seu germà Cosme tampoc no es queda curt. Reapareix l'Elies amb el que podria ser una bona notícia per a l'Imma.