En Claudi ha de decidir si va a buscar l'Estel Mas o no. En Quintana ha decidit entregar-se i abans vol fer les paus amb els Pereira, però potser no ha calculat que denunciar els seus caps comporta un gran risc. En Joan no és el millor pare possible per a la Sara. En Lluís ho sap, però la Carol...no. I en Carlos és conscient que la Maribel té coses pendents amb en Sergi, i creu que les ha de solucionar.