En Lluís confirma que era veritat el que li va explicar en Toni, i s'ha d'enfrontar a una realitat que li trenca tots els esquemes. En Claudi es presenta a la fonda amb un possible comprador, i esclata el pànic. L'Ernest crema l'últim cartutx. L'Olga se sent frustrada amb la seva feina, i fa una jugada molt arriscada. La Isabel està decidida a trencar el pacte amb en Balló, i torna a contactar amb en Daniel.