En Carlos i la Cristina surten a sopar. A en Sergi, aparentment, li és igual. L'assetjament d'en Víctor a la Sònia fa un tomb inesperat, però la Sònia està massa afectada per acceptar-ho. En Santi se'n va a la Massana i recorda quan hi va treballar amb la Judit. La Sílvia no vol fer cas a en Daniel, i això deixa les mans lliures a en Balló i en David.