La Maribel s'ofereix per ser la xef del Bonaboca, però la seva proposta de cuina d'influència peruana fa dubtar els Flaquer. La Mireia i la Maribel proposen fer un tast. La Nora i l'Alfred comencen a anar a les classes de prepart. La professora és pintoresca. La Muriel i la Maria investiguen pel seu compte. Busquen proves que puguin incriminar en Claudi. L'alcalde organitza una altra festa amb prostitutes per a l'Avellaneda, però les coses es torcen. Molt.