La gent s'adapta al lloc on viu. Aprèn altres idiomes si cal o acomoda el seu a la parla local. També els xilens, que en aquest capítol ens acosten a la seva cultura, s'han amarat aquí de paraules noves, costums i paisatges.