Què és aquest paper misteriós que ha arribat volant, a l'Horaci i la Sedna? Està escrit en clau o en un altre idioma? Què hi posa? Potser es tracta d'una carta d'amor? Les indicacions per trobar un tresor?