Les dones continuen cobrant un 23% menys que els homes per la mateixa feina. I la conciliació familiar i laboral no s'aconsegueix. La crisi econòmica, com repercuteix en les decisions professionals i personals de les dones? Les protagonistes: -Begoña Aymar, 30 anys, ha deixat de treballar per cuidar els fills. -Gemma Torrents, 31 anys, prioritza la feina a la maternitat. -Judit Valls, 22 anys, treballa cuidant gent gran.