La temuda destitució del Pere es produeix quan esclata una notícia que també és conflictiva.