El Pere i la Fina estan a punt d'aconseguir l'adopció desitjada que dóna lloc a una circumstància tràgica.