A l'estació es viu un problema domèstic greu mentre al Manel se li desvetllen vel·leïtats artístiques.