A l'estació s'està rodant un espot publicitari. Una de les persones que hi intervé té una relació