La desorientació i l'angoixa que es viuen a l'estació afecten tots els personatges i en posen a prova la solidaritat.