Els problemes i els afers sentimentals de tots els personatges de l'estació donen lloc a sentides mostres d'ajuda mútua.