L'esclariment d'un assassinat provoca unes hores d'angoixa en l'ambient de l'estació.