Els diferents membres de l'equip de direcció són fonamentals per garantir l'èxit d'un rodatge. Són el suport fonamental per descarregar de feina el director durant el rodatge perquè aquest, com diu Manuel Huerga, pugui fer una acció tan necessària com és pensar. En aquest programa descobrirem com en són d'imprescindibles abans de rodar (coneixerem com es fa un pla de rodatge, que a vegades els imponderables com les previsions meteorològiques obliguen a canviar d'un dia per l'altre) i també i sobretot durant el rodatge. En aquest sentit, veurem en una extraordinària seqüència com treballa un dels ajudants de direcció, Carles Curt, durant un rodatge complicat a l'interior d'un pàrquing. També coneixerem quina és la feina d'un altre membre d'aquest equip de direcció: l'script, Maria Bellapart en aquest cas, que garanteix el ràcord o continuïtat durant els rodatges i que és una figura indispensable per al director. Com sempre, el programa s'obre i es tanca amb una recreació impactant: la