Com diu el director Manuel Huerga en aquest programa, el director és l'home que dirigeix l'orquestra perquè la música soni afinada. En aquest capítol es fa un seguiment de la feina dels tres directors que té la sèrie "Nit i dia": Oriol Paulo, Manuel Huerga i Menna Fité, que dirigeix la segona unitat. Per començar veurem una lliçó magistral de direcció d'actors, al el treball que fa el director Oriol Paulo amb Josep Maria Pou i Ramon Fontserè, en les primeres jornades de preparació dels seus personatges. També amb Paulo assistim a un moment prou rellevant: el rodatge de la primera seqüència d'aquesta temporada. De la seqüència que dirigeix Huerga, en destaca la gestió que fa del temps aquest director per poder complir els objectius previstos. Fité protagonitza un fantàstic moment televisiu: s'adreça tant als actors com a l'steadycam per donar tota mena d'instruccions de cara a rodar un llarg pla seqüència que requerirà una coordinació total de tot els implicats, tant l'equip artístic c