A pocs metres de l'eix transversal la cobertura boscosa de pi no deixa ni entreveure la presència d'un fenomen molt especial, fins ara només observat a les profunditats marines.