Mossèn Cinto Verdaguer (1845 - 1902) Sacerdot, poeta i escriptor romàntic de gran prestigi popular. Les seves obres més importants són l'Atlàntida i el Canigó. En els últims anys de la seva vida, la seva confrontació amb les autoritats eclesiàstiques va suposar una commoció a Catalunya, amb bàndols favorables i detractors.