En Fede i la Sara se'n van a fer les fotos. Tindrem sorpresa grossa. En Juan i la Quima... es fan amics. En Fidel s'assabenta de l'episodi de les fotos de la Mercè. La Mercè vol ajudar el seu germà, però l'ombra d'en Jofre és allargada.