Una nova inquilina a can Fede. Més pressió per al "mascle". L'Orpinell segueix empaitant la Laura.