El pitjor dia en la vida de la Trini. En Galiana vol trobar la pizza emblemàtica del seu local. No serà fàcil.